Rozkład

Konferencja Quo Vadis w Montrealu składa się z trzech odrębnych części. Pierwsza część konferencji będzie zapoznać delegatów i prelegentów ze sobą w obu ramach postępowania dyscyplinarnego i interdyscyplinarnego poprzez organizowanie szkoleń, paneli i dyskusji.

Druga część konferencji skupi się na obecnych atutach i wyzwaniach polskiej społeczności na całym świecie. Rozprowadzone materiały będą skierowane w warsztatach dotyczących tendencji społecznych, pracy zespołowej, przykłady i strategie efektywnego zarządzania społecznego i zrównoważonego rozwoju.

Ostatnia część konferencji będzie integrować wyniki dwóch pierwszych części w celu umożliwienia delegatom stworzenia konkretnego planu na przyszłość. Nacisk zostanie położony na to, co każdy delegat zrobi z umiejętnościami, wiedzą i znajomościami nabytymi podczas konferencji.